Cena złota w trendzie bocznym w oczekiwaniu na dane gospodarcze z USA

gospodarka USA, złoto
Cena złota wciąż utrzymuje się w wąskim przedziale blisko psychologicznej granicy 2000 USD za uncję. Inwestorzy oczekują teraz decyzji Fed dotyczącej stóp procentowych w USA i starają się poznać moment, w którym to nastąpi. W centrum uwagi znajdują się kluczowe dane o inflacji w USA oraz posiedzenie Rezerwy Federalnej, dla której wskaźnik inflacji będzie jednym z głównych czynników, który wpłynął na decyzję Fed. Rynki spodziewają się, że obniżki stóp procentowych mogą się opóźnić lub mogą nie być tak duże spodziewano się wcześniej, co oznacza, że ​​złoto prawdopodobnie nie będzie w stanie ruszyć do dalszych wzrostów.

Na rynkach finansowych panuje powszechne oczekiwanie, że Fed pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie na posiedzeniu politycznym w dniach 30–31 stycznia. Napływające dane z USA pozostają wciąż mocne i mają niewielki wpływ na ceny, ale jednocześnie oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w USA pozostają niezmienione. Ostatnia zmienność na złoci i spadki ceny złota w okolice 2000 dolarów za uncję można przypisać niepewności co do obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej w pierwszym kwartale 2024 r. Wynika to z faktu, iż dane z amerykańskiej gospodarki w dalszym ciągu pozostają silne Opublikowane w czwartek dane pokazały, że w czwartym kwartale 2023 r. gospodarka USA rosła w tempie 3,3% rocznie, przekraczając oczekiwania rynkowe zakładające wzrost na poziomie 2%. Wzrost ten spowodowany był solidnymi wydatkami konsumenckimi.

Jak wynika z wstępnych szacunków, w 3 kwartale wzrost gospodarczy w USA wyniósł 4,9%.Biorąc pod uwagę cały rok 2023, gospodarka amerykańska odnotowała stopę wzrostu na poziomie 2,5%, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu ze wzrostem na poziomie 1,9% odnotowanym w 2022 roku.

Wciąż nie można zapomnieć o ryzyku dalszej eskalacji napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, który może okazać się kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę złota jako bezpiecznej przystani. Mniejsze nadzieje na bardziej agresywne łagodzenie polityki przez Fed i wczesną obniżkę stóp procentowych w dalszym ciągu wspierają podwyższone rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, co będzie ograniczać wzrost ceny złota. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych oscyluje w pobliżu miesięcznego szczytu, co powinno stanowić czynnik sprzyjający wzrostowi dolara i wyprzedaży na złocie.

Mieszka nieprzewidywalnych wydarzeń geopolitycznych plus niewiadoma co do obniżek stóp procentowych w USA powoduje dużą niepewność co do kierunku jaki obierze rynek złota

Trzymiesięczny trend wzrostowy na złocie został zanegowany i ceny wykazują obecnie tendencję spadkową. Kolejnym celem byków jest pokonanie oporu powyżej poziomu 2050 dolarów. Pierwszy opór widać na poziomie 2025 dolarów, gdzie właśnie złoto zrobiło sobie przystanek. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 2004, a następnie na 2000 USD.

Od początku 2024 roku cena złota kształtuje się następująco:
Cena złota PLN +0,33% (+26,59 PLN)
Cena złota USD -1,92% (-39,52 USD)

GoldTrader.pl
Źródło: