Polityka prywatności i cookies


1. PLIKI COOKIES

1.1. Serwis GoldTrader.pl wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. W związku z tym Serwis GoldTrader.pl oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

1.2. Serwis GoldTrader.pl wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Serwis GoldTrader.pl.

1.3. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

1.4. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwis GoldTrader.pl do wyborów Użytkownika i mogą być instalowane przez Serwis GoldTrader.pl i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu GoldTrader.pl.

1.5. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie GoldTrader.pl. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu i mogą być instalowane przez Serwis GoldTrader.pl i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu GoldTrader.pl

1.6. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych i analitycznych plików cookies przez Serwis GoldTrader.pl, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie

1.7. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

2. COOKIES REKLAMOWE

2.1. Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu GoldTrader.pl oraz poza Serwisem GoldTrader.pl. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika jest profilowany. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Serwis GoldTrader.pl i jego partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

2.2. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Serwis GoldTrader.pl, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.3. Przetwarzanie Danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody która może być w każdym momencie wycofana.

3. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW SERWISU GoldTrader.pl

3.1. Serwis GoldTrader.pl oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

3.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu GoldTrader.pl. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

GOOGLE ADWORDS

3.3. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Serwis GoldTrader.pl, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

4. ODBIORCY DANYCH

4.1. Serwis GoldTrader.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

5.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Serwis GoldTrader.pl przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

- współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

5.2. Serwis GoldTrader.pl zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Serwis GoldTrader.pl na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.

6.2. Serwis GoldTrader.pl podejmuje wszelkie niezbędne działania, by inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Serwisu GoldTrader.pl.