Cena złota spada z rekordowych poziomów

Złoto
Wzrosty na złocie wyhamowały, a rekordowa cena złota obniżyła się do poziomu 2300 USD za uncję. Głównym powodem jest uspokojenie napięć geopolitycznych oraz umocnienie się dolara. Najsłabszym dniem był poniedziałek, gdzie cena złota spadła o ponad 2,5%, co stanowi najgorszy dzienny wynik od czerwca 2022 roku. Inwestorzy zastanawiają się teraz, czy to już koniec trendu wzrostowego, czy dopiero kolejny przystanek przed kolejnymi wzrostami.

Gwałtowne spadki ceny złota z rekordowych poziomów, to pokłosie wygaszenia konfliktu między Iranem a Izraelem, który nie eskalował, a czego obawiały się rynki. Deeskalacja konfliktu zmniejszyła popyt na złoto. W ślad za złotem poszło również srebro. Cena srebra zachowuje się ostatnio identycznie jak złoto, a ostatnie spadki sprowadziły srebro do poziomu 27 USD za uncję. Stosunek złota do srebra, który pokazuje liczbę uncji trojańskich srebra potrzebnych do zrównania się wartości jednej uncji złota, oscyluje wokół poziomu 85.

Ostatnie spadki można przypisać głównie inwestorom indywidualnym, którzy z chęcią realizowali ostatnie silne wzrosty na surowcach. Z pewnością nie były to banki centralne, które skupiają się na inwestycjach długoterminowych.

Kolejne dwa czynniki mające wpływ na osłabienie złota, to wciąż niepewność, co do terminu obniżek stóp procentowych w USA oraz silny dolar. Złoto wyhamowało na poziomie 2300 dolarów, który został obroniony i aktualnie utrzymuje się powyżej tej granicy.
Jeśli na świecie nie dojdzie do nieprzewidywalnych zdarzeń geopolitycznych można się spodziewać powolnego obsuwania się kursu złota. Kombinacja umacniającej się dolara amerykańskiego oraz wzrost ceny złota, wyniosły ceny złotego kruszcu blisko 10 000 zł. W piątek 19 kwietnia cena złota wyrażona w polskich złotych dotarła do poziomu 9901 zł za uncję. Złoto w ciągu zaledwie półtora miesiąca wzrosło o około 1700 zł na jednej uncji.

Inwestorzy czekają teraz na dane o produkcie krajowym brutto za pierwszy kwartał w USA. Dane te pokażą aktualny stan amerykańskiej gospodarki. W piątek natomiast ukaże się raport o indeksie cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE). Raport ten będzie miał kluczową rolę dotyczącą przyszłych decyzji politycznych Fed Inwestorzy będą się wstzymywać przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, do momenty opublikowania raportów. Rynek po weryfikacji danych wyznaczy drogę, którą podąża surowce.

Przedstawiciele Fed nie widzą na obecną chwilę potrzeby obniżania stóp procentowych, a rynki oczekują że pierwsza obniżka może odbyć się we wrześniu. W wyniku tego rentowność obligacji utrzymała się w pobliżu tegorocznych maksimów i może w dalszym ciągu wpływać negatywnie na wycenę złota.

Jeśli najbliższe dane gospodarcze z USA potwierdzą utrzymującą się presję inflacyjną i dużą odporność gospodarczą, wówczas amerykańskie stópy procentowe mogą pozostać na wysokim poziomie przez dłuższy okres.

Pomimo stabilizacji napięć geopolitycznych w ostatnich dniach, nie uległy one złagodzeniu. Jednocześnie banki centralne w dalszym ciągu skupują złoto i dywersyfikują swoje rezerwy w stosunku do dolara amerykańskiego. Na rynku złota wciąż są aktywni chińscy inwestorzy, którzy traktują inwestycję w złoto jako zabezpieczenie przed słabym chińskim rynkiem akcji i dewaluacją waluty.

Notowania złota znajdują się poniżej wsparcia na poziomie 2333 USD, co może świadczyć o tendencji spadkowej w niedalekiej przyszłości. Złoto musi powrócić ponad poziom 2400 dolarów, aby móc kontynuować dalsze wzrosty. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 2278 dolarów. Przekroczenie tego progu będzie zwiastować dalsze spadki.

Od początku 2024 roku cena złota kształtuje się następująco:
Cena złota PLN +15,28% (+1240,48 PLN)​​​​​​​
Cena złota USD +12,71% (+262,27 USD)

GoldTrader.pl
Źródło: