Cena złota bez rozstrzygnięcia

Złoto, cena złota
Złoto porusza się w trendzie bocznym broniąc poziomu 2300 USD za uncję. Po kolejnej już obronie wsparcia, złoto dotarło na dwutygodniowe maksima zbliżając się do poziomu 2350 dolarów. Rynki oczekują obniżki stóp procentowych w tym roku ze względu na słabe dane z gospodarki USA. Uczestnikom rynków udziela się także niepewność związana wyborami na świecie. Pomimo że wrosty ceny złota wytraciły swoją dynamikę, to na rynku nie widać większej wyprzedaży. Uczestnicy rynku starają się wykorzystać większe spadki do akumulacji złota.

Ostatnie dane z rynku amerykańskiego pozostają słabe. Presja cenowa, osłabienie rynku pracy i gorsze dane o sprzedaży detalicznej sugerują, że aktywność gospodarcza w drugim kwartale pozostała słaba. Rezerwa Federalna wciąż szuka potwierdzenia trwałego spadku inflacji, a rynki spodziewają się jednej lub dwóch obniżek do końca 2024 roku. Niepewność co do terminu, kiedy Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych, utrzymuje inwestorów w niepewności i hamuje przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, co ma przełożenie na niewielkie wahania na rynku złota. Niewielkie wahania ceny złota będą występować dopóki dane gospodarcze z USA nie dadzą jasnego sygnału dla Rezerwy Federalnej aby obniżyć stopy procentowe.


Na korzyść złota wciąż duży wpływ ma utrzymywanie się napięć geopolitycznych. Inwestorzy przyglądają się teraz Francji, gdzie zostały ogłoszone przedterminowe wybory. We Francji istnieje ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej ze względu na wysoki poziom zadłużenia gospodarki.


W miarę jak niepewność geopolityczna w dalszym ciągu wpływa na gospodarkę światową, złoto wciąż jest ważnym filarem w zabezpieczeniu majątku i traktowane jest jak bezpieczne aktywo. Dlatego po ostatnich, silnych wzrostach nie widać większej korekty na rynku złota.

Srebro zachowuje się bardzo podobnie do rynku złota. Cena srebra po spadku poniżej psychologicznej granicy 30 dolarów za uncję, ponownie wróciła powyżej tego poziomu.

Wybicie powyżej 2335 USD będzie oznaką siły, która może dać złotu szansę na dalsze wzrosty. Mocniejszy spadek poniżej 2300 USD może być uznane za sygnał do wyprzedaży, a spadek poniżej trzytygodniowego minimum na poziomie 2287 dolarów potwierdzi załamanie.

Od początku 2024 roku cena złota kształtuje się następująco:
Cena złota PLN +17,13% (+1390,59 PLN)​​​​​​​
Cena złota USD +14,29% (+294,85 USD)

GoldTrader.pl
Źródło: