Bitcoin lepszy niż złoto. Cena złota pod presją obniżki stóp w USA

Bitcoin, złoto
Cena złota po wzroście do rekordowego poziomu 2195 dolarów za uncję spadła w okolicę 2160 USD, pozostając w pobliżu rekordowo wysokich poziomów. Inwestorzy zdecydowali się na realizację zysków po wzroście o 4,6% w zeszłym tygodniu. W perspektywie krótkoterminowej analitycy giełdowi oczekują, że żółty metal może się dalej osłabiać. Wtorkowe spadki ceny złota o ponad 1% spowodowane były raportem o inflacji w USA. Ceny konsumenckie w USA znacznie wzrosły w lutym, co oddala szybkie obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Złoto ma wciąż ogromną konkurencję w postaci Bitcoina. W ostatnim czasie Bitcoin praktycznie każdego dnia pokonuje kolejne szczyty zyskując od początku roku ponad 70%.

Atmosfera na rynku złota uległa stabilizacji. Ostatnie wzrosty napędzane były utrzymującymi się przewidywaniami, że Rezerwa Federalna rozpocznie obniżki stóp procentowych do czerwca. Jednakże ostatnie dane o inflacji w USA budzą pewne wątpliwości dotyczące obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na czerwcowym posiedzeniu. Wzrost cen konsumenckich sugeruje, że inflacja uległa pewnej stabilizacji. W lutym 2024 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wzrósł o 0,4% w ujęciu miesięcznym. Roczny wzrost inflacji wyniósł 3,2%, co jest powyżej prognozy na poziomie 3,1%. Większa odporność gospodarki amerykańskiej na inflację może zniechęcić Fed do wcześniejszego obniżenia stóp procentowych.

Analitycy rynkowi twierdzą, że inflacja w USA spadnie w nadchodzących miesiącach, powracając do rocznego celu Fed na poziomie 2% co będzie skutkowało rozpoczęciem cyklu obniżek stóp procentowych. Najbliższe posiedzenie banku centralnego USA odbędzie się 20 marca. Raczej nikt nie spodziewa się decyzji o obniżce stóp procentowych na tym posiedzeniu. Rynek nadal jednak wycenia około 70% szans na obniżkę stóp procentowych w USA do czerwca.

Ostatnie niewielkie spadki ceny złota będą prawdopodobnie krótkotrwałe, ponieważ złoto wciąż utrzymuje się w trendzie wzrostowym, a inwestorzy wydają się zainteresowani zakupem złota na niższych poziomach. Wszyscy zainteresowani zakupem złota, którzy przegapili okazję, będą czekać, aż cena złota osiągnie atrakcyjny poziom. Jeśli złoto ustabilizuje się na poziomie 2100 dolarów za uncję, wówczas należy spodziewać się większego zainteresowania złotym kruszcem.

W ostatnim czasie inwestorzy koncentrują się nie tylko na złocie, giełdzie oraz obligacjach. Ogromną konkurencją jest Bitcoin. Inwestorzy wręcz rzucili się na Bitcoina i można mówić już o gorączce na rynku kryptowalut. To samo zresztą dotyczy akcji Nvidia na amerykańskiej giełdzie, gdzie wyceny każdego dnia zwiększają się do niebotycznych rozmiarów. Wycena Bitcoina przekracza kolejne bariery po halvingu spodziewanym w kwietniu przyszłego roku. Ponadto ETF na Bitcoina firmy BlackRock zdołał zgromadzić ponad 14 miliardów dolarów zaledwie miesiąc po jego uruchomieniu.

Istotnym czynnikiem, który miał wpływ w ostatnim okresie na złoto jest popyt z Chin i Indii. Tylko w lutym Bank Centralny Chin kupił 12 ton złota, a w 2024 roku chińskie rezerwy wzrosły o 22 tony. Na koniec lutego 2024 roku złoto stanowiło 4,3% całkowitych rezerw w Chinach. Analitycy spodziewają się obecnie, że wzrost popytu fizycznego będzie się osłabiał, szczególnie w obliczu spowolnienia wydatków konsumenckich w Chinach, zwłaszcza po tym jak władze chińskie przedstawiły prognozy wzrostu PKB na 2024 rok. Założenia odnośnie wzrostu gospodarczego pozostają słabe i są na takim samym poziomie co w 2023 roku, czyli 5%.

Negatywnie na złoto może wpływać również kontynuacja wycofywania się z inwestycji w fundusze giełdowe (ETF) zabezpieczone złotem, a wysokie ceny mogą odstraszyć potencjalnych klientów i negatywnie wpłynąć na popyt fizyczny.

Uwaga inwestorów skupi się teraz na danych o PPI (wskaźnik cen dóbr produkcyjnych) i sprzedaży detalicznej w USA za luty, aby ocenić kondycję amerykańskiej gospodarki.  Poza tym ryzyko geopolityczne wynikające z przedłużającej się wojny rosyjsko-ukraińskiej i konfliktów na Bliskim Wschodzie może w dalszym ciągu wspierać cenę złota będącego bezpieczną przystanią.

Jeśli na rynku złota nastąpi korekta, wówczas cena może spaść do kluczowego poziomu wsparcia wynoszącego 2100 dolarów. Głębsze cofnięcie stanie się bardziej prawdopodobne w przypadku spadku ceny złota poniżej poziomu 2151. Dalszy poziom korekty znajduje się na 38,2% zniesienia Fibonacciego, czyli 2115 USD za uncję. Znaczący obszarem wsparcia jest w okolicy 2088 USD. Poziom ten obejmuje zniesienie 50% i był to szczyt oporu pod koniec grudnia 2023 roku.

Wzrost powyżej poziomu 2180 będzie kolejną oznaką siły złota. W przypadku kontynuacji wzrostów, kolejna strefa oporu znajduje się w przedziale od 2235 do 2247 dolarów za uncję, a następny zakres cenowy to od 2277 do 2298 USD, co wynika z poziomów Fibonacciego.

Od początku 2024 roku cena złota kształtuje się następująco:
Cena złota PLN +4,93% (+400,26 PLN)
Cena złota USD +4,76% (+98,19 USD)

GoldTrader.pl
Źródło: