Konflikt na Bliskim Wschodzie winduje cenę złota

Gospodarka złoto
Złoto zaliczyło w ostatnim czasie niesamowity rajd dochodząc do poziomu 1950 USD za uncję, przebijając szczyty z sierpnia i września tego roku. Wybicie nastąpiło po uformowaniu dołka w istotnym miejscu do obrony wzrostowej formacji w okolicach 1800 dolarów. Ostatnia fala wzrostowa związana jest z napięciem na Bliskim Wschodzie i nasilającym się konfliktem między Izraelem a Hamasem. Wydarzenie to wzmocniło atrakcyjność złota jako bezpiecznego aktywa.

Cena złota po zbliżeniu się do granicy 1950 dolarów wyhamowała swoje dalsze wzrosty ze względu na wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz umocnienie się amerykańskiego dolara. Wzmożony popyt na te 2 aktywa wywołany był większymi oczekiwaniami na podwyżki stóp procentowych w USA, a rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich osiągnęła w tym tygodniu wieloletnie maksima i osiągnęła nowy szczyt z 2023 r.,

Jeśli nastąpi dalsza eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że złoto zbliży się do poziomu 2000 USD za uncję, jednakże na chwilę obecną rynki zdyskontowały już obecną sytuację, a cena złota osiągnęła już w krótkim terminie swój szczyt.

Aktualnie wzrost ceny złota ograniczony jest przez wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Również oczekiwania rynku co do utrzymania przez Rezerwę Federalną stóp procentowych na wyższym poziomie przez dłuższy czas ma również negatywny wpływ na dalsze wzrosty na rynku złota Rynki finansowe oczekują wskazówek dotyczących stóp procentowych od prezesa Fed. Przemówienie Jerome'a Powella powinno dostarczyć wskazówek na temat perspektyw stóp procentowych w nadchodzących miesiącach

Jeśli w konflikt na Bliskim Wschodzi zaangażują się bardziej Stany Zjednoczone i nastąpi eskalacja konfliktu geopolitycznego wówczas można się spodziewać ucieczki z rynku akcji do bezpiecznych aktywów, do których z pewnością można zaliczyć także złoto. Złoto, które uważane jest za bezpieczny nośnik wartości w obliczu niepewności politycznej i finansowej, wzrosło jak dotąd w październiku o ponad 5%. Zła sytuacja geopolityczna sprawiła, iż złoto częściowo stało się odporne na na rosnące rentowności i odbicie dolara amerykańskiego, zwłaszcza w ostatnim czasie.

Końcówka roku zdecydowanie sprzyja posiadaczom złota, którzy zakupili ten kruszec na początku roku, a przynajmniej tym którzy inwestują w złoto kupując je za dolary. Chociaż cena złota wyrażona w polskich złotych wzrosła od początku roku o 2,9%, na co duży wpływ miały ostatnie wyniki wyborów i duże umocnienie złotego w stosunku do dolara, to wyrażona w dolarach amerykańskich daj aktualnie jest całkiem przyzwoita stopę zwrotu na poziomie 7%.

Cena złota PLN +2,90% (+231,66 PLN)
Cena złota USD +7,08% (+129,07 USD)

GoldTrader.pl
Źródło: