Cena złota na wielotygodniowych minimach

Gospodarka złoto
Cena złota balansuje na granicy 1900 USD za uncję, a rynek pozostaje pod presją sprzedaży. Wskaźnik cen konsumentów w USA wzrósł w zeszłym miesiącu o 0,7%, podczas gdy ekonomiści spodziewali się wartości na poziomie 0,4%. Wynika z tego, iż nie należy spodziewać się osłabienia presji inflacyjnej, gdy producenci odnotowują wzrost cen.

Po ostatniej próbie odbicia na złocie nie został już ślad, a złoto obecnie oscyluje w pobliżu trzytygodniowych minimów, ocierając się o granicę 1900 USD za uncję. Złoto pozostaje pod presją, prawdopodobnie ze względu na optymistyczne dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) ze Stanów Zjednoczonych. Wraz z informacjami o inflacji opublikowane zostały najnowsze dane z rynku pracy, które były lepsze od oczekiwań. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 220 tys, natomiast ekonomiści spodziewali się wzrostu liczby bezrobotnych do 225 tys.

Złoto prawdopodobnie będzie musiało stawić czoła jeszcze jednej podwyżce w tym roku, co spowoduje osłabienie gospodarki USA. Nienajlepsze wiadomości o stanie gospodarki USA będą stanowiły dobrą wiadomości dla złota. W tym samym czasie również Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe o 25 punktów bazowych, co było ruchem nieoczekiwanym.

Patrząc na złoto z perspektywy wyceny w polskich złotych, to w ostatnim czasie była to świetna inwestycja. Wzrost ceny złota w pełni wynika z decyzji RPP po tym jak obniżyła stopy procentowe w Polsce o 75 pb. Decyzja ta spowodowała umocnienie dolara amerykańskiego, a co za tym idzie cena złota również poszybowała do góry. Złoto wyrażone w złotówkach zyskało od początku roku 3,82%, a wyrażone w dolarach amerykańskich zyskało 4,52%. Tak więc ostatnie spadki złota zostały zniwelowane przez duże umocnienie dolara.

Złoto w dalszym ciągu będzie borykało się z poważnymi trudnościami, ponieważ zagrożenie inflacyjne będzie w dalszym ciągu wywierać presję na politykę pieniężną Rezerwy Federalnej. Cena złota jest narażona na nowy ruch w dół, ponieważ sierpniowa inflacja w USA okazała się bardziej stabilna niż oczekiwano ze względu na znaczny wzrost cen benzyny Na chwilę obecną inwestorzy czekają na wyraźne sygnały, że inflacja zostaje stłumiona, a więc, kiedy nastąpią obniżki stóp procentowych w USA.

GoldTrader.pl
Źródło: