Polityka Fed i banki centralne wspierają cenę złota

Złoto
Cena złota nie zdołała przekroczyć na stałe ważnej, psychologicznej granicy na poziomie 2000 USD za uncję. Chwilowe przekroczenie 2000 USD spowodowało natychmiastową reakcję w postaci realizacji zysków po ostatnich wzrostach. Konflikt na Bliskim Wschodzie, w nieco ponad dwa tygodnie podniósł ceny złota o 10%, a cena złota wzrosła w miesiąc z okolicy lekko ponad 1800 USD za uncję do 2000 USD. Walka o pokonanie tego ważnego poziomu wciąż trwa. Sprzymierzeńcem kupujących złoto są banki centralne oraz Fed.

Banki centralne skupują złoto

Banki centralne wciąż kupują znaczące ilości złota z rynku. Wynika to z faktu, iż część krajów, w tym Chiny jako jeden z największych graczy na rynku, forsują ideę dedolaryzacji oraz odejście od rezerw dolarowych. Wynikiem tego ma być odejście od transakcji rozliczanych w dolarach amerykańskich na rzecz lokalnych walut.

Światowa Rada Złota (World Gold Council) opublikowała raport, w którym zawarła informacje na temat popytu na złoto. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że zakupy banków centralnych utrzymają się na rekordowych poziomach i do końca roku 2023 może roczna suma zakupów okaże się rekordowa. Przez pierwsze 9 miesięcy banki centralne nabyły 800 ton złota netto. Jest to najwyższa wartość w historii w 9-miesięcznym okresie. Wile banków centralnych, w NBP wciąż powiększa swoje rezerwy.

Z kolei popyt inwestycyjny wykazuje mieszane tendencje. Z jednej strony inwestycje w sztabki i monety są porównywalny z tym samym okresem poprzedniego roku, na co miały wpływ głównie państwa Bliskiego Wschodu, Turcji i Chin. Z drugiej strony fundusze ETF odnotowały w tym roku  odpływ w wysokości 189 ton.

Produkcja kopalń złota osiągnęła nowy rekordowy poziom w historii, wynoszący 2744 ton. Po rekordowym trzecim kwartale produkcja kopalni również osiągnęła nowy rekordowy poziom w historii, wynoszący 2744 ton.

Wojna w Ukrainie

Popyt na złoto wciąż rośnie również ze względu wojnę w Ukrainie. Po rozpoczęciu przez Rosji wojny w Ukrainie, Stany Zjednoczone wykorzystały dolara, aby nałożyć sankcje na agresora oraz zablokować rosyjskie banki w systemie SWIFT i zamrozić miliardowe rezerwy walutowe. W wyniku tej decyzji wiele krajów postanowiło zmienić warunki na jakich odbywa się wymiana handlowa, która oparta jest na amerykańskiej walucie.

Również pozytywnym czynnikiem wspierającym złoto jest polityka Fed. Oczekuje się, że Rezerwa Federalna  pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale podtrzyma  oczekiwania na dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej.

Decyzje Fed

Rynki powszechnie oczekują, że Fed pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie w przedziale 5,25% - 5,50%. Jednakże solidne wydatki gospodarstw domowych i dobra sytuacja na rynku pracy utrzymują ryzyko wzrostu inflacji, a tym samym zaostrzonej polityki pieniężnej amerykańskiego banku centralnego. W sytuacji, gdy Rezerwa Federalna znajduje się obecnie w fazie obserwacji i powstrzymuje się od dalszych decyzji podnoszenia stóp procentowych, cena złota będzie w większym stopniu napędzana popytem wynikającym z ucieczki do bezpiecznych przystani w obliczu wzrostu globalnej niepewności politycznej.

Od początku roku cena złota kształtuje się następująco:
Cena złota PLN +4,20% (+335,22 PLN)
Cena złota USD +9,83% (+179,24 USD)
 

GoldTrader.pl
Źródło: